Groepspraktijk Kine Gits

De groepspraktijk van Sandy Ghesquière is een jonge, moderne praktijk gevestigd te Gits. Wij bieden een doelgerichte, persoonlijke behandeling aan als oplossing voor uw lichamelijke klachten.

Uiteraard overleggen wij met uw behandelende geneesheer en paramedische zorgverleners en centra om zo een optimale revalidatie te uit te werken.

Een goed uitgeruste oefenzaal biedt u de beste kansen op een succesvolle revalidatie.

In deze praktijk wordt er gewerkt op voorschrift van de arts, waarbij er nadien terugbetaling kan verkregen worden van de mutualiteit

Kine gits

Afspraken

Om de nodige tijd per patiënt uit te kunnen voorzien werken wij enkel op afspraak. Indien je een afspraak niet kan nakomen, gelieve dan 24u op voorhand te verwittigen.

Op vraag komen wij ook aan huis (enkel in gemeente Gits).

De eerste afspraak

Voor uw eerste afspraak wordt een uur (2 zittingen) gereserveerd (25 minuten anamnese & klinisch onderzoek, 25 minuten behandeling en 10 minuten administratie/dossieraanmaak).

Wat breng je mee?

  • klevertje ziekenfonds
  • identiteitskaart
  • voorschrift van de arts
  • eventueel verslag arts, RX , echo of andere onderzoeken
kine gits
kine gits

Tarieven vanaf 1/1/19

  • Eerste behandeling courant 31 €

    Er is een verhoogde terugbetaling van de mutualiteit

  • Prestaties in de praktijk 26 €
  • Huisbezoek 32 €

De terugbetaling is afhankelijk van uw statuut binnen de mutualiteit. Uitzonderingen zijn er voor het omniumstatuut, patiënten met een voorkeursregeling. Deze patiënten vallen onder een ander betalingssysteem, bovenstaande tarieven zijn dan niet van toepassing. Meer info over het exacte (terugbetalings)bedrag kan u bij bij uw therapeut aanvragen. Op het einde van de reeks ontvang je je getuigschrift voor de terugbetaling van de mutualiteit.

Er is een bancontact aanwezig.

Kine Gits

De groepspraktijk van Sandy Ghesquière is een jonge, moderne praktijk gevestigd te 8830 Gits. Wij bieden een doelgerichte, persoonlijke behandeling aan als oplossing voor uw lichamelijke klachten.

Contact Info

Gitsbergstraat 7/1

8830 Gits

T 051 240 942

M 0496 536 886

e-mail: kinegits@hotmail.com

Scroll naar boven